Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Nasza misja i wartości

Przyroda jest fundamentem życia na Ziemi; warunkiem ludzkiej egzystencji, duchowego wzrostu i jakości życia. Wierzymy, że ludzie mają obowiązek zachowania przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń, które są zależne od ich środowiska.


Natura International Polska przyczynia się do ochrony i promowania naturalnych ekosystemów, wspierania rozwoju gospodarczego i kulturalnego oraz społecznego dobrobytu społeczności lokalnych.

 

W szczególności:

  • Podejmujemy konkretne inicjatywy ochrony przyrody przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do utrzymania bogactwa i integralności siedlisk i gatunków na skalę krajobrazu. 
  • Zajmujemy się ekologią stosowaną i podejmowaniem kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych w celu wypracowania najlepszych strategii ochrony.
  • Kształcimy i angażujemy lokalne społeczności w ochronę przyrody, promujemy poczucie odpowiedzialności i szacunku dla środowiska naturalnego.


Charakteryzuje nas kombinacja następujących cech:

  • Posiadamy gruntowną wiedzę i doświadczenie w ochronie przyrody, zarówno w Europie Zachodniej jak i Wschodniej, przez co budujemy efektywne partnerstwa i wymianę doświadczeń.
  • Pracujemy we współpracy i za pośrednictwem lokalnych partnerów. Działamy, jako katalizator przedsięwzięć ochrony przyrody, rozpoznajemy problemy i luki w działaniach na rzecz ochrony i staramy się je rozwiązać poprzez mobilizację i ukierunkowaną współpracę.
  • Pracujemy z przedstawicielami różnych sektorów, zwłaszcza społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji badawczych, w celu wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń.

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Żyzna 18/16

15-161 Białystok

 

Tel: +48 58 7356529


E-mail: info@natura-international.org.pl

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska