Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Przetargi i zapytania

09.04.2020 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/6/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

 

"Wykonanie operatu szacunkowego"

 

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 9 kwietnia 2020 r. fundacja Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku, 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015).

 

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu [...]
Adobe Acrobat document [213.1 KB]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
Microsoft Word document [90.7 KB]
Załacznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
Adobe Acrobat document [163.7 KB]
Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania za[...]
Adobe Acrobat document [364.0 KB]

01.04.2020 Nr postępowania: DUBELT/LTO/18/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 01-04-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza  do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3

Loggery GPS-GSM, oraz osprzęt zasilający stację odbiorczą

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

26.03.2020 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/5/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

 

"Ochrona gniazd i tokowisk dubelta poprzez premiowany odstrzał drapieżników"

 

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 26 marca 2020 r. fundacja Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku, 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, zaprasza do złożenia oferty na ochrona gniazd i tokowisk dubelta poprzez premiowany odstrzał drapieżników w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015).

 

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

Unieważnienie zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowan[...]
Adobe Acrobat document [131.7 KB]

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe drapieżniki DUBELT N[...]
Adobe Acrobat document [230.3 KB]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Drap[...]
Microsoft Word document [95.7 KB]
Załącznik nr 2 – Wzór umowy Drapieżniki [...]
Adobe Acrobat document [176.9 KB]
Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania za[...]
Adobe Acrobat document [364.0 KB]
Załącznik nr 4 – Obszar objęty redukcją [...]
Adobe Acrobat document [721.8 KB]

06.03.2020 Nr postępowania: DUBELT/LTO/16/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 06-03-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, będąc Beneficjentem Koordynującym środków, działając jako pełnomocnik podmiotów wspólnie zamawiających, zaprasza w imieniu swoim oraz Współbeneficjenta Projektu – fundacji Natura International Polska, ul. Żyzna 18/19, 15-161 Białystok, NIP: 578-304-51-21 do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.5

Termowizory

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

19.02.2020 Nr postępowania: DUBELT/LTO/15A/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 19-02-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasiło do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

INWENTARYZACJA DUBELTA I OCENA STANU ZACHOWAIA SIEDLISK DUBELTA PRZY GRANICY UKRAINY W 2020 r.

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

03.02.2020 Nr postępowania: DUBELT/LTO/15/2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 03-02-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasiło do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

INWENTARYZACJA DUBELTA I OCENA STANU ZACHOWAIA SIEDLISK DUBELTA PRZY GRANICY BIAŁORUSI I UKRAINY W 2020 r.

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

30.12.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/14/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 30-12-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasiło do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

WYKONANIE KOSZULEK PROMUJĄCYCH PROJEKT LIFE

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

13.12.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/13/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE POWTÓRZONE W CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 13-12-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

WYKONANIE TRZECH RYSUNKÓW

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

13.11.2019 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/4/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

 

"Organizacja seminarium praktyków ochrony dubeltawraz z inauguracją projektu LIFE "Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta - etap I" LIFE17 NAT/PL/000015"

 

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 13 listopada 2019 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku, 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty na organizację seminarium w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”.

 

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz[...]
Adobe Acrobat document [110.2 KB]

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 4_NATURA_DUBELT_20[...]
Adobe Acrobat document [233.0 KB]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
Microsoft Word document [54.6 KB]
Załacznik nr 2a - Wzór umowy część I.pdf
Adobe Acrobat document [178.2 KB]
Załącznik nr 2b -Wzór umowy część II.p[...]
Adobe Acrobat document [167.8 KB]
Załącznik nr 3 - Regulamin.pdf
Adobe Acrobat document [364.0 KB]

24.10.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/13/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 24-10-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKCYJNYCH

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

17.09.2019 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/3/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

„Świadczenie usługi księgowej w ramach Projektu”

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 17 września 2019 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku, 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie księgowości współbeneficjenta w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”.

 

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej [...]
Adobe Acrobat document [162.6 KB]

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe - księgowość DUBELT_N[...]
Adobe Acrobat document [262.4 KB]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - ks[...]
Microsoft Word document [97.0 KB]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnian[...]
Microsoft Word document [88.4 KB]
Załącznik nr 3- wzór umowy - księgowość [...]
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania za[...]
Adobe Acrobat document [364.0 KB]

06.06.2019 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/2/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 06-06-2019 r. Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161, ul. Żyzna 18/16, NIP: 578-304-51-21, REGON: 280381278, będąc Współbeneficjentem Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 

Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania E.3 – Specjalistyczny dron do wykonania ortofotomapy

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie postepowania znajduje się poniżej:

 

Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 18.06[...]
Adobe Acrobat document [140.6 KB]

Treść zapytania ofertowego wraz z załacznikami znajduje się poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup sprzętu -[...]
Adobe Acrobat document [340.6 KB]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy DRON[...]
Microsoft Word document [64.5 KB]
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy DRON.[...]
Microsoft Excel sheet [24.3 KB]
Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania za[...]
Adobe Acrobat document [364.0 KB]

30.04.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/10/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 30-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

INWENTARYZACJA ORNITOLOGICZNA W RAMACH ZADANIA A.4

 

Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie w części na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok – umowę na część zamówienia Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy będzie zawierał z Fundacją Natura International Polska. Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

29.04.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/9/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 29-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

 MONITORING BOTANICZNY WYKONANY W RAMACH ZADANIA D.1

 

Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie w części na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok – umowę na część zamówienia Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy będzie zawierał z Fundacją Natura International Polska. Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

23.04.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/8/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 23-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

 MONITORING ORNITOLOGICZNY WYKONANY W RAMACH ZADANIA D.1

 

Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie w części na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą ul. Tartaczna 3/4, 82-300 Elbląg – umowę na część zamówienia Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy będzie zawierał z Fundacją Natura International Polska. Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

12.04.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/7/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 12-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

 ZAKUP SPRZĘTU MONITORINGOWEGO DO REALIZACJI ZADANIA D.5

 Kamery termowizyjne

 

Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie w części na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą ul. Tartaczna 3/4, 82-300 Elbląg – umowę na część zamówienia Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy będzie zawierał z Fundacją Natura International Polska. Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

19.03.2019 Nr postępowania: DUBELT/LTO/5/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 19-03-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

 ZAKUP SPRZĘTU MONITORINGOWEGO DO REALIZACJI ZADANIA D.4

 Urządzenia do automatycznej rejestracji dźwięku

 

Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie w części na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą ul. Tartaczna 3/4, 82-300 Elbląg – umowę na część zamówienia Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy będzie zawierał z Fundacją Natura International Polska. Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod adresem:

http://www.lto.org.pl/index.php?id=147

 

22.01.2019 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/1/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

„Świadczenie usługi księgowej w ramach Projektu”

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 22 stycznia 2019 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie księgowości współbeneficjenta w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”.

 

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej [...]
Adobe Acrobat document [107.1 KB]

Dnia 26-01-2019 r. działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, informuje o zmianie kryterium oceny oraz treści załącznika nr 2 oświadczenia wykonawcy a co za tym idzie, zmianie terminu składanie ofert do dnia 31-01-2019 r.:

Informacja o zmianach
Zmiana kryterium oceny i zmiana terminu [...]
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Załącznik nr 2 - zmienione oświadczenie wykonawcy
ZMIENIONY Załącznik nr 2 - Oświadczenie [...]
Microsoft Word document [58.4 KB]

Dnia 25-01-2019 r. działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, informuje o poprawieniu treści załącznika nr 3- wzoru umowy:

Informacja o poprawieniu treści załacznika nr 3 - wzoru umowy
Informacja o poprawieniu załacznika nr 3[...]
Adobe Acrobat document [878.0 KB]
Załacznik nr 3 - poprawiony wzór umowy
Poprawiony _Załącznik nr 3- wzór umowy -[...]
Adobe Acrobat document [127.9 KB]

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Regulamin

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - księgowość DUBELT_N[...]
Adobe Acrobat document [282.7 KB]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - ks[...]
Microsoft Word document [103.0 KB]
Załącznik nr 4 - Regulamin
REGULAMIN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWI[...]
Adobe Acrobat document [14.1 MB]

14.05.2015 Zapytanie ofertowe na lornetkę

Dnia 14 maja 2015 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

ZAKUP LORNETKI 

który jest związany z realizacją zadania A.3, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gal-linago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE13 NAT/PL/000060), współfinansowanego przez Unię Eu-ropejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie ofertowe na lornetkę
Zapytanie_Ofertowe_Lornetka1.pdf
Adobe Acrobat document [380.8 KB]
Formularz ofertowy
Załącznik 1. Formularz ofertowy_Lornetka[...]
Microsoft Word document [430.0 KB]
Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Lornetka[...]
Adobe Acrobat document [675.7 KB]

19.03.2015 Zapytanie ofertowe na badania socjologiczne

Dnia 19 marca 2015 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

„Opracowanie metodyki, narzędzi oraz wyników badania ewaluacyjnego pod nazwą Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000060

która jest związana z realizacją zadania D.2, będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie socjolog 19_03_2015.pdf
Adobe Acrobat document [355.7 KB]
Zestawienie ofert.
Trwa weryfikacja ofert. Rozstrzygnięcie zapytania nastąpi w ciągu 10 dni roboczych.
Zestawienie ofert_socjolog_02.04.2015.pd[...]
Adobe Acrobat document [331.3 KB]
Wybór oferty
Wybór oferty socjolog_20.04.2015.pdf
Adobe Acrobat document [122.2 KB]

10.02.2015 Zamówienie na projektor multimedialny

Dnia 9 lutego 2015 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

DOSTAWĘ PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

która jest związana z realizacją zadania E.2, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gal-linago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE13 NAT/PL/000060), współfinansowanego przez Unię Eu-ropejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie projektor 09.02.2015.pdf
Adobe Acrobat document [219.1 KB]
Wybór oferty_projektor 17.02.2015.pdf
Adobe Acrobat document [383.4 KB]

27.01.2015 Zamówienie na aparat fotograficzny

Dnia 27 stycznia 2015 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO (APARAT FOTOGRAFICZNY- LUSTRZANKA CYFROWA (BODY), OBIEKTYW, KARTA PAMIĘCI, TORBA-POKROWIEC)

który jest związany z realizacją zadania: F.4, będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie ofertowe na aparat fotograficzny
Aparat zapytanie 27.01.2015.pdf
Adobe Acrobat document [426.3 KB]
Wybór oferty na aparat.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]

13.09.2014 Zamówienie na zestaw komputerowy

Dnia 27 stycznia 2015 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO (MOBILNA STACJA ROBOCZA, MONITOR, MYSZ OPTYCZNA, DYSK ZEWNĘTRZNY)

który jest związany z realizacją zadania: E.2, będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie_Ofertowe_Zestaw komputerowy 20[...]
Adobe Acrobat document [53.5 KB]
Wybór oferty zestaw komputerowy.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]

24.03.2014 Ocena warunków siedliskowych na stanowiskach dubelta w województwie Lubelskim

Dnia 24 marca 2014 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

Ocenę warunków siedliskowych na stanowiskach dubelta Gallinago media w woj. Lubelskim

która jest związana z realizacją zadania A.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Do-lina Górnej Narwi” (LIFEGALLINAGO LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej.

Zapytanie Oferytowe_KPO_woj_Lubelskie.pd[...]
Adobe Acrobat document [337.9 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_KPO_Lubelszczyz[...]
Adobe Acrobat document [304.9 KB]

10.09.2013 Księgowość

Dnia 10 września 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI,

która jest związania z realizacją działania F.4, będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zapytanie o księgowość3.pdf
Adobe Acrobat document [147.2 KB]
wybór najkorzystniejszej oferty ksiegowo[...]
Adobe Acrobat document [533.8 KB]

19.03.2013 Lornetka i luneta

Dnia 19 marca 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

ZAKUP LORNETKI oraz LUNETY ZE STATYWEM 

który jest związany z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie_Ofertowe_Lornetka, Luneta ze s[...]
Adobe Acrobat document [334.9 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Lornetka[...]
Adobe Acrobat document [302.4 KB]

12.03.2013 Aparat Cyfrowy

Dnia 12 marca 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

APARAT FOTOGRAFICZNY,

który jest związany z realizacją zadania F.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie_Ofertowe_Aparat_Fotograficzny.[...]
Adobe Acrobat document [333.3 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Aparat_F[...]
Adobe Acrobat document [302.5 KB]

6.03.2013 Księgowość

Dnia 6 marca 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI,

który jest związany z realizacją zadania F.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zapytanie scan.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
ogloszenie najkorzystniejszej oferty - k[...]
Adobe Acrobat document [1.8 MB]

25.02.2013 Odbiorniki GPS

Dnia 25 lutego 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

ODBIORNIKI GPS 

który jest związany z realizacją zadania A.3, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie_Ofertowe_Odbiorniki_GPS.pdf
Adobe Acrobat document [333.1 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Odbiorni[...]
Adobe Acrobat document [303.0 KB]

15.08.2012 Księgowość

Dnia 15 sierpnia 2012 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI,

który jest związany z realizacją zadania F.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zapytanie o cenę - księgowość.pdf
Adobe Acrobat document [2.0 MB]
rozstrzegnięcie oferty na księgową I.pdf
Adobe Acrobat document [1.6 MB]

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Żyzna 18/16

15-161 Białystok

 

Tel: +48 58 7356529


E-mail: info@natura-international.org.pl

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska