Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Przetargi i zapytania

14.05.2015 Zapytanie ofertowe na lornetkę

Dnia 14 maja 2015 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

ZAKUP LORNETKI 

który jest związany z realizacją zadania A.3, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gal-linago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE13 NAT/PL/000060), współfinansowanego przez Unię Eu-ropejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie ofertowe na lornetkę
Zapytanie_Ofertowe_Lornetka1.pdf
Adobe Acrobat document [380.8 KB]
Formularz ofertowy
Załącznik 1. Formularz ofertowy_Lornetka[...]
Microsoft Word document [430.0 KB]
Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Lornetka[...]
Adobe Acrobat document [675.7 KB]

19.03.2015 Zapytanie ofertowe na badania socjologiczne

Dnia 19 marca 2015 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

„Opracowanie metodyki, narzędzi oraz wyników badania ewaluacyjnego pod nazwą Ocena wpływu społeczno-gospodarczego działań realizowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000060

która jest związana z realizacją zadania D.2, będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie socjolog 19_03_2015.pdf
Adobe Acrobat document [355.7 KB]
Zestawienie ofert.
Trwa weryfikacja ofert. Rozstrzygnięcie zapytania nastąpi w ciągu 10 dni roboczych.
Zestawienie ofert_socjolog_02.04.2015.pd[...]
Adobe Acrobat document [331.3 KB]
Wybór oferty
Wybór oferty socjolog_20.04.2015.pdf
Adobe Acrobat document [122.2 KB]

10.02.2015 Zamówienie na projektor multimedialny

Dnia 9 lutego 2015 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

DOSTAWĘ PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

która jest związana z realizacją zadania E.2, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gal-linago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE13 NAT/PL/000060), współfinansowanego przez Unię Eu-ropejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie projektor 09.02.2015.pdf
Adobe Acrobat document [219.1 KB]
Wybór oferty_projektor 17.02.2015.pdf
Adobe Acrobat document [383.4 KB]

27.01.2015 Zamówienie na aparat fotograficzny

Dnia 27 stycznia 2015 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO (APARAT FOTOGRAFICZNY- LUSTRZANKA CYFROWA (BODY), OBIEKTYW, KARTA PAMIĘCI, TORBA-POKROWIEC)

który jest związany z realizacją zadania: F.4, będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie ofertowe na aparat fotograficzny
Aparat zapytanie 27.01.2015.pdf
Adobe Acrobat document [426.3 KB]
Wybór oferty na aparat.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]

13.09.2014 Zamówienie na zestaw komputerowy

Dnia 27 stycznia 2015 r. Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO (MOBILNA STACJA ROBOCZA, MONITOR, MYSZ OPTYCZNA, DYSK ZEWNĘTRZNY)

który jest związany z realizacją zadania: E.2, będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).

Zapytanie_Ofertowe_Zestaw komputerowy 20[...]
Adobe Acrobat document [53.5 KB]
Wybór oferty zestaw komputerowy.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]

24.03.2014 Ocena warunków siedliskowych na stanowiskach dubelta w województwie Lubelskim

Dnia 24 marca 2014 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

Ocenę warunków siedliskowych na stanowiskach dubelta Gallinago media w woj. Lubelskim

która jest związana z realizacją zadania A.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Do-lina Górnej Narwi” (LIFEGALLINAGO LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej.

Zapytanie Oferytowe_KPO_woj_Lubelskie.pd[...]
Adobe Acrobat document [337.9 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_KPO_Lubelszczyz[...]
Adobe Acrobat document [304.9 KB]

10.09.2013 Księgowość

Dnia 10 września 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI,

która jest związania z realizacją działania F.4, będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zapytanie o księgowość3.pdf
Adobe Acrobat document [147.2 KB]
wybór najkorzystniejszej oferty ksiegowo[...]
Adobe Acrobat document [533.8 KB]

19.03.2013 Lornetka i luneta

Dnia 19 marca 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

ZAKUP LORNETKI oraz LUNETY ZE STATYWEM 

który jest związany z realizacją zadania A.3 będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie_Ofertowe_Lornetka, Luneta ze s[...]
Adobe Acrobat document [334.9 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Lornetka[...]
Adobe Acrobat document [302.4 KB]

12.03.2013 Aparat Cyfrowy

Dnia 12 marca 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

APARAT FOTOGRAFICZNY,

który jest związany z realizacją zadania F.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie_Ofertowe_Aparat_Fotograficzny.[...]
Adobe Acrobat document [333.3 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Aparat_F[...]
Adobe Acrobat document [302.5 KB]

6.03.2013 Księgowość

Dnia 6 marca 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI,

który jest związany z realizacją zadania F.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zapytanie scan.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
ogloszenie najkorzystniejszej oferty - k[...]
Adobe Acrobat document [1.8 MB]

25.02.2013 Odbiorniki GPS

Dnia 25 lutego 2013 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

ODBIORNIKI GPS 

który jest związany z realizacją zadania A.3, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie_Ofertowe_Odbiorniki_GPS.pdf
Adobe Acrobat document [333.1 KB]
Wybór_Najkorzystniejszej_Oferty_Odbiorni[...]
Adobe Acrobat document [303.0 KB]

15.08.2012 Księgowość

Dnia 15 sierpnia 2012 r. Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulami-nu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na: 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI,

który jest związany z realizacją zadania F.4, będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zapytanie o cenę - księgowość.pdf
Adobe Acrobat document [2.0 MB]
rozstrzegnięcie oferty na księgową I.pdf
Adobe Acrobat document [1.6 MB]

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Tartaczna 3/4

82-300 Elbląg

 

Tel: +48 58 7356529

GSM: +48 530 474 007


E-mail: info@natura-international.org.pl

 

Skype: daniel.piec

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska