Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Krajowy Program Ochrony Dubelta

Dnia 2 marca 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyjął Krajowy Program Ochrony Dubelta. Jest to jeden z pierwszych tego rodzaju oficjalnie przyjętych dokumentów w naszym kraju.

 

Zgodnie ze swoją definicją, stanowi dogłębną analizę stanu polskiej populacji dubelta, identyfikuje zagrożenia, zawiera ocenę dotychczasowych sposobów ochrony. Jego celem jest wypracowanie strategii działań zmierzających do odbudowy populacji dubelta, z podaniem sposobu wdrażania tych działań i źródeł ich finansowania.

 

Krajowy Program Ochrony Dubelta został opracowany w ramach projektu "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanym przez Unię Europejską z instrumentu finansowego dla środowiska LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Vogelschutz-Komitee. Dokument powstał zgodnie z art. 57 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

Komunikat i dokument dostępny jest na stronach GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/program-ochrony-dubelta-zatwierdzony

 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z autorami, którzy z tej okazji chcieliby serdecznie podziękować naszemu partnerowi Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków, funduszom (LIFE, NFOŚiGW i Vogelschutz-Komitee) oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu (patrz niżej). Jest to nasz wspólny sukces dla polskiej przyrody. Dziękujemy!

 

Michał Korniluk: michal.korniluk@natura-international.org.pl (wszelkie pytania merytoryczne)

Daniel Piec: daniel.piec@natura-international.org.pl (no dobra, ale co dalej)

 

Konsultacje eksperckie: 

Tomasz Bajdak – RDOŚ w Lublinie 

Tomasz Chodkiewicz – OTOP 

Adam Dmoch – RDOŚ w Warszawie 

Katarzyna Kaczorowska – GDOŚ 

Andrzej Langowski – GDOŚ 

Waldemar Lubowicki – RDOŚ w Białymstoku 

Dorota Łukasik – GDOŚ 

Lech Magrel – RDOŚ Białystok 

Piotr Marczakiewicz – Biebrzański Park Narodowy 

Michał Maniakowski – OTOP 

Dominika Piotrowska – PTOP 

Anna Ronikier-Dolańska – GDOŚ 

Beata Sielewicz – RDOŚ w Lublinie 

Edyta Skorupska – RDOŚ w Lublinie 

Przemysław Stachyra – LTO 

Piotr Świetochowski – TP Dubelt 

 

Podziękowania za przekazane uwagi: 

Katarzyna Curyło, Tunia Błachno, Adam Dmoch, Michał Fabiszewski, Krzysztof Henel, Roman Kalski, Edyta Kapowicz, Łukasz Kozub, Łukasz Krajewski, Jerzy Lewtak, Michał Maniakowski, Piotr Marczakiewicz, Przemysław Stachyra, Paweł Szewczyk, Tomasz Tumiel, Adam Zbyryt 

Krajowy Program Ochrony Dubelta
Oficjalna, podpisana przez GDOŚ wersja Programu.
Krajowy Program Ochrony Dubelta_icon.pdf
Adobe Acrobat document [6.2 MB]

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Żyzna 18/16

15-161 Białystok

 

Tel: +48 58 7356529


E-mail: info@natura-international.org.pl

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska