Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Główne działania

W świetle zakończonych i obecnie trwających lokalnych projektów ochrony dubelta, realizacja działań zaproponowanych w tym projekcie jest dostosowana do aktualnych potrzeb gatunku w poszczególnych ostojach. Większość projektów ochrony czynnej zostało dotychczasowo zrealizowanych na Podlasiu, co wywiera potrzebę skoncentrowania tego typu działań na Lubelszczyźnie. Należy podkreślić, że działania na Mazowszu skupią się jedynie do doszukiwaniu nowych stanowisk (A4).

 

Cel 1 będzie zrealizowany poprzez wykup gruntów w obrębie obecnych lub historycznych stanowisk dubelta (B1 i B2), poprawę warunków wilgotnościowych (C1), odtworzenie siedlisk dubelta (C2) i wprowadzenie wypasu (C3), jako najbardziej optymalnego sposobu kształtowania odpowiednich siedlisk dubelta. Zostanie również nawiązana współpraca z rolnikami w celu wprowadzenia wypracowanych w KPO modeli użytkowania w obrębie stanowisk dubelta (E3).

 

Cel 2 będzie zrealizowany poprzez ochronę gniazd i tokowisk przed drapieżnikami naziemnymi (C4). Działanie będzie zrealizowane poprzez odstrzał lisa i potencjalnie jenota w terytoriach sąsiadującymi z tokowiskami. Ze względu na fakt, że w Polsce jest realizowany Krajowy Monitoring Dubelta, działania w ramach realizacji Celu 3 skupiają się na doszukiwaniu nowych stanowisk oraz ocenie ich zagrożeń w ostojach priorytetowych w Polsce (A4) i na Białorusi (A5).

 

Cel 4. Działanie C5 będzie polegać na aktywnym lobbowaniu zmian legislacyjnych w obrębie polityki rolnej, wodnej i łowieckiej, w celu wypracowania przepisów sprzyjających utrzymaniu właściwych warunków lęgowych dubelta.

 

Cel 5. Działania badawcze skupią się one na określeniu preferencji mikro- (A2) i makro-siedliskowych, wielkości areałów osobniczych i zasobów pokarmowych (A1). Dodatkowy nacisk zostanie położony na badania samic, co zostanie zrealizowane przy użyciu wcześniej niedostępnych małych nadajników GPSGSM (A3).

 

Cel 6. W celu koordynacji realizacji KPO oraz niniejszego projektu, niezbędne jest założenie Grupy Roboczej złożonej z przedstawicieli wszystkich instytucji odpowiedzialnych i zaangażowanych w ochronę dubelta w Polsce (F2). Działania promujące wymianę wiedzy na temat dubelta i jego ochrony zrealizowane będą poprzez coroczne sympozjum praktyków ochrony dubelta (E1), stronę internetową i szereg materiałów promocyjnych, które będą wykorzystywane przy współpracy z rolnikami i innymi grupami interesu (E2).

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Żyzna 18/16

15-161 Białystok

 

Tel: +48 58 7356529


E-mail: info@natura-international.org.pl

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska