Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Przewidziane rezultaty projektu

Przewidujemy następujące rezultaty projektu: 

 1. Zatrzymanie spadku i ustabilizowanie trendu populacji dubelta do końca trwania projektu.
 2. Lepsze zarządzanie na łącznej powierzchni 300 ha.
 3. Zakup 60 ha ziemi na Lubelszczyźnie (B1) i 30 ha na Podlasiu (B2)
 4. Poprawa warunków hydrologicznych poprzez instalację 25 śluz na Lubelszczyźnie (C1) i przygotowanie audytu hydrologicznego dla zbiornika Siemianówka na Podlasiu.
 5. Odtworzenie 30 ha porzuconych łąk na Podlasiu i 45 ha na Lubelszczyźnie (C2).
 6. Wprowadzenie 65 krów, 10 koni, 12 brodów i 25926 m ogrodzenia (C3)
 7. Zmniejszenie o 600 lisów / rok wokół stałych miejsc lęgowych na obszarze ok. 3000 ha (C4)
 8. Współpraca z rolnikami w celu dostosowania zarządzania do modeli gospodarowania gruntami opracowanych w ramach krajowego programu ochrony dubelta (E3). Kontakt z ok. 300 rolnikami w 16 ostojach, w wyniku czego około 10% rolników zmieni system zarządzania, a 75% zrozumie wymagania siedliskowe dubelta.
 9. Identyfikacja preferencji siedliskowych i zasobów pokarmowych, ze szczególnym uwzględnieniem samic, na torfowiskach w dolinach rzecznych, torfowiskach poza dolinami rzecznymi oraz w dużych dolinach rzecznych (A1-A3).
 10. Ocena zagrożeń na stanowiskach lęgowych na Białorusi, co jest ważne ze względu na udokumentowaną wymianę osobników i prawdopodobną imigrację ptaków z Białorusi wspierających polską populację (A4).
 11. Przedstawione zostaną propozycje zmian legislacyjnych mających na celu poprawę stanu siedlisk i produktywności dubelta w Polsce (C5).
 12. Monitoring ornitologiczny, botaniczny (D1), społeczno-gospodarczy (D2), ekosystemów (D3), hydrologiczny (D4) i drapieżnictwa (D5) w miejscach realizacji projektu. Proponowany projekt przewiduje poprawę warunków siedliskowych dla powiązanych gatunków priorytetowych, tj. czajki, rycyka, bekasa kszyka, krwawodzioba i innych.
 13. Planowane jest promowanie projektu i wymiana doświadczeń w postaci zasobów internetowych i materiałów promocyjnych (E2) oraz spotkań praktyków ochrony przyrody w Polsce (E1) i za granicą (F3). Ochrona dubelta będzie również promowana w mediach.
 14. Zostanie zorganizowany program prac dla grupy roboczej nadzorującej wdrażanie krajowego programu ochrony i projektu (F1). W ramach tego działania zostanie zaktualizowany krajowy program ochrony, co będzie stanowić podstawę strategii "After-LIFE" (F4).
 15. 5000 unikalnych odwiedzin strony internetowej projektu.
 16. Zostanie stworzone 4.5 etatów (FTE).

Kontakt:

 

Natura International Polska

ul. Żyzna 18/16

15-161 Białystok

 

Tel: +48 58 7356529


E-mail: info@natura-international.org.pl

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska