Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Natura International Polska

Zajmujemy się realizacją kompleksowych projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, ekologii stosowanej i edukacji

Chronimy Przyrodę Polskich Krajobrazów

Natura International Polska zajmuje się przede wszystkim ochroną przyrody na wielkoobszarową skalę. Uważamy, że na dłuższą metę, przyrody nie da się chronić skupiając się jedynie na obszarach chronionych i występujących tam rzadkich siedliskach i gatunkach. Podczas gdy są one szkieletem w procesie planowania ochrony wielkoobszarowej, interesuje nas również to, co dzieje się poza siecią obszarów chronionych. Jest to szczególnie pilne w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie większość terenów położonych poza siecią obszarów chronionych, ma jeszcze dużą wartość przyrodniczą.

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska