Chronimy przyrodę polskich krajobrazów
Chronimy przyrodę polskich krajobrazów

Natura International Polska

Fundacja Natura International Polska powstała z inicjatywy grupy osób związanych z międzynarodową organizacją pozarządową - Natura International.

 

Podobnie jak jej matczyna organizacja, Natura International Polska zajmuje się przede wszystkim ochroną przyrody na wielkoobszarową skalę. Uważamy, że na dłuższą metę, przyrody nie da się chronić skupiając się jedynie na obszarach chronionych i występujących tam rzadkich siedliskach i gatunkach. Podczas gdy są one szkieletem w procesie planowania ochrony wielkoobszarowej, interesuje nas również to, co dzieje się poza siecią obszarów chronionych. Jest to szczególnie pilne w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie większość terenów położonych poza siecią obszarów chronionych, ma jeszcze dużą wartość przyrodniczą. Dlatego zależy nam na zachowaniu ekologicznej i społecznej wartości tradycyjnego gospodarowania na terenach rolniczych i z obawą patrzymy na zmiany idące często w kierunku intensywnego rolnictwa, które wyniszczyło przyrodę w krajobrazie rolniczym Europy Zachodniej. 

 

Jedną z najbardziej ekscytujących elementów ochrony przyrody na dużą skalę jest budowanie dalekosiężnej wizji oraz codziennej współpracy z organizacjami i lokalnymi społecznościami, pracującymi i żyjącymi na interesującym nas obszarze. W produktywnych krajobrazach Europy, wartości przyrodnicze zostały przez tysiące lat ukształtowane przez człowieka. W postępujących zmianach społeczno-ekonomicznych potrzebne są działania, które będą lokalnie promowały i adekwatnie finansowały tradycyjną gospodarkę, lokalne wartości i produkty. Dlatego interesuje nas nie tylko ekologia, ale również socjoekonomiczna sytuacja ludzi, którzy tak naprawdę kształtują Polskie krajobrazy i przyrodę. 

 

Trzecim elementem, jaki nas fascynuje, jest budowanie postaw i zmienianie zachowań wobec środowiska naturalnego w Polsce. Środowisko przyrodników i organizacji ekologicznych nie zrealizuje swoich celów bez szerokiego poparcia społecznego. Jednak, aby zmieniać postawę ludzi, musimy poruszyć ich serca, a najlepszym sposobem na to, jest angażowanie ich w ochronę lokalnej przyrody, do której czują największe przywiązanie. 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Ochrona Dubelta

Projekt LIFE+ realizowany z PTOP

 

 

Ochrona strefowców

Projekt LIFE+ realizaowany z LTO

 

 

Print Print | Sitemap
© Natura International Polska